ผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โบว์ ทั่วไป
Website Banner
 

      ผ้าคลุมโต๊ะเหลี่ยม  ( แบบเรียบ )
   ผ้าวอมมัน, ผ้าไฮเกรด, ผ้ามองค์ตากรุ
       ( แบบจีบรอบ )
    *** ( ผ้าโซล่อน , ผ้าคอตตอน  = สอบถาม) 
   
   45x120x75 cm = 490
   45x150x75 cm = 550
   45x180x75 cm  = 590
   60x120x75 cm = 550
   60x150x75 cm = 590
   60x180x75 cm = 650
   75x120x75 cm = 590
   75x150x75 cm = 690
   75x180x75 cm = 750
   45x120x75 cm = 990
  45x150x75 cm =  1,090
  45x180x75 cm = 1,190
  60x120x75 cm = 1,090
  60x150x75 cm = 1,190
  60x180x75 cm = 1,290
  75x120x75 cm = 1,190
  75x150x75 cm = 1,390
  75x180x75 cm = 1,490
     
       ผ้าคลุมโต๊ะกลม   ( แบบเรียบ )
  ( ผ้าวอมมัน  , ผ้าไฮเกรด ,  ผ้ามองค์ตากรุ )
     ( แบบจีบรอบ )
     *** ผ้าโซล่อน , ผ้าคอตตอน = สอบถาม 

    120x75 cm = 700
    150x75 cm = 800
    180x75 cm = 900
     120x75 cm = 1,190
     150x75 cm = 1,390
     180x75 cm = 1,490
 
        
 ผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง
  ทรงเอ = 200 บาท
 ผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง
  หัวโค้งยู =250 บาท
 ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก
    = 150 บาท
 
       
       
       
     โบว์สำเร็จรูป = 60  บาท
       
   

   
 

Current Pageid = 20