พาร์ทิชั่น ,ฉากกั้นห้อง
Website Banner
พาร์ทิชั่น, ฉากกั้นห้อง
           
 ฉากกั้นห้องครึ่งกระจก
    แบบขัดลาย
     ฉากกั้นห้องครึ่งกระจก
         แบบใส
      ฉากกั้นห้องแบบทึบล้วน

   
 ขนาด 60x120cm =1,600
 ขนาด 75x120cm =1,700
 ขนาด 80x120cm =1,800
 ขนาด 90x120cm = 1,900
 ขนาด 100x120cm =2,000
 ขนาด 120x120cm=2,200
 ขนาด 60x120cm =1,400
 ขนาด 75x120cm =1,500
 ขนาด 80x120cm =1,600
 ขนาด 90x120cm =1,800
 ขนาด 100x120cm =2,000
 ขนาด 120x120cm =2,200

 ขนาด 60x120cm =1,200
 ขนาด 75x120cm =1,300
 ขนาด 80x120cm =1,400
 ขนาด 90x120cm = 1,500
 ขนาด 100x120cm =1,600
 ขนาด 120x120cm =1,800
      
 ขนาด 60x150cm =1,800
 ขนาด 75x150cm =1,900
 ขนาด 80x150cm =2,000
 ขนาด 90x150cm =2,100
 ขนาด 100x150cm =2,200
 ขนาด 120x150cm =2,400
 ขนาด 60x150cm = 1,600
 ขนาด 75x150cm = 1,700
 ขนาด 80x150cm =1,800
 ขนาด 90x150cm =1,900
 ขนาด 100x150cm =2,000
 ขนาด 120x150cm =2,200
 ขนาด 60x150cm =1,400
 ขนาด 75x150cm =1,500
 ขนาด 80x150cm =1,600
 ขนาด 90x150cm =1,700
 ขนาด 100x150cm =1,800
 ขนาด 120x150cm = 2,000
     

         
     ราคาที่โชว์ไว้เป็นราคาสำหรับ
 ผ้าทึบทั้งแผ่น ราคารวมเสา ริ่ม
 และอุปกรณ์
 - ราคาเสาจบสำหรับความสูง 150 cm 
      ชุดละ = 600 บาท
 - ราคาฉากกันล้ม อันละ 190 บาท
     
     ขนาด นอกแบบ
  สอบถามราคา
     
           
Current Pageid = 21