ชุดโต๊ะอนุบาล ต่างๆ
Website Banner
     
 
 
     
     
 
 
 
 
 
     
   
     
 
  โต๊ะกลมพับ
แตงโม มีล้อ
ขนาด 120x75 cm
ขนาด 150x75 cm
ขนาด 180x75 cm
  .....................................
 
     
   
     
 
  ชุดโต๊ะอนุบาล
ราคา 2,390 บาท

ประกอบด้วย
โต๊ะขนาด
60x120x55 cm = 1 ตัว
เก้าอี้ขนาด 30x120x30 cm
= 2 ตัว
  .....................................
 
   
 
     
 
  :: Statistics ::
 
 
     
   
     
 
     
   
 
 
 
  ชุดโต๊ะอนุบาล
 
     
 ชุดโต๊ะอนุบาล กลุ่ม หน้าโฟเมก้าขาว  
 เหล็กกลม 2 นิ้ว หนา 1.2 มิล พ่นสีขาว

     1.  60x120x55 cm  + เก้าอี้ 6 ตัว
             =   2,590   บาท

     2.  60x150x55 cm   +  เก้าอี้ 8 ตัว
             =  3,290 บาท
 
    3.  60x180x55 cm  +  เก้าอี้ 10 ตัว
            =  3,890  บาท

   4.  75x120x55 cm   +  เก้าอี้  6 ตัว
            =  2,890    บาท

   5.  75x150x55 cm   +  เก้าอี้  8 ตัว
            =  3,490 บาท
   
   6.  75x180x55 cm   +  เก้าอี้ 10 ตัว
            =  3,990  บาท
 
 
         
 
     
 ชุดโต๊ะอนุบาล แบบม้านั่งยาว หน้าขาว
     เหล็กกลม 2 นิ้ว สีขาว
 
  1.   60x120x55 cm  =  2,300  บาท
        30x120x35 cm

  2.   60x150x55 cm  =  2,890   บาท
        30x150x35 cm

  3.   60x180x55 cm  =  3,290  บาท
        30x180x35 cm

  4.   75*120*55 cm  =  2,690  บาท
        30*120*35 cm

  5.   75*150*55 cm   =  3,390  บาท 
        30*150*35  cm

  6.  75*180*55  cm   = 3,790  บาท
       30*180*35  cm

                          
      
 
   
     


   ชุดโต๊ะอนุบาลแบบกลุ่ม  สีล้วน

  1.  60x120x55 cm  +  เก้าอี้  6  ตัว
             =  3,090 บาท

  2.  60x150x55 cm  +  เก้าอี้ 8  ตัว
            =  3,590  บาท

  3.  60x180x55 cm  +  เก้าอี้ 10 ตัว
            =   4,590  บาท

  4.  75x120x55 cm  +  เก้าอี้ 6  ตัว
            =  3,290 บาท
 
  5.   75x150x55 cm  + เก้าอี้  8 ตัว
            =  4,090  บาท

  6.  75x180x55 cm   + เก้าอี้ 10 ตัว
            =  4,790   บาท
 


                             
 
         
          ชุดโต๊ะอนุบาล  แบบกลุ่ม  ทรงหกเหลี่ยม
       ( 6  ที่นั่ง  ) เหล็กกลม 
 
 1. ขนาด  150*50 ซม  =  6,500 บาท /วง

 2. ขนาด  150*60  ซม =  7,500 บาท /วง  
       
                                   
                                    
 
         
          ชุดโต๊ะอนุบาล  แบบกลุ่ม ทรงกลม
    ( 6 ที่นั่ง )  เหล็กกลม 

   1. ขนาด 150*50 ซม  สีสดใส 
     
        ราคา    6,900  บาท /วง 

  2. ขนาด 150*60 ซม สีสดใส

       ราคา  7,900 บาท / วง
                                

                                
 
       ชุดโต๊ะประถม แบบกลุ่ม  ทรงกลม
  ( 6 ที่นั่ง  )  เหล็กเหลี่ยม 

   1. ขนาด 150*50ซม  สีสดใส

       ราคา   6,900  บาท/ วง

 
2.  ขนาด  150*60  ซม สีสดใส

      ราคา   7,900 บาท /วง 
 
                    ชุดโต๊ะอนุบาล  แบบกลุ่ม แฟนซี คละสี

                                                              1.   60x120x55 cm  +  เก้าอี้ 6 ตัว
                                                                          =   3,190   บาท

                                                              2.   60x150x55 cm   + เก้าอี้  8 ตัว
                                                                          =   3,890   บาท

                                                              3.   60x180x55 cm   + เก้าอี้  10 ตัว
                                                                          =   4,890  บาท
                 
                                                              4.   75x120x55 cm   + เก้าอี้  6 ตัว
                                                                          =   3,590   บาท
                                      
                                                              5.   75x150x55 cm  + เก้าอี้ 8  ตัว
                                                                          =   4,290   บาท
 
                                                              6.   75x180x55 cm   + เก้าอี้  10 ตัว
                                                                          =   4,990    บาท
                                                                       
                                                                                       
 
                   

  เก้าอี้เดี่ยว อนุบาล หน้าขาว                          เก้าอี้เดี่ยว อนุบาล คละสี
     ตัวละ  260  บาท                                          ตัวละ   290  บาท
 
           


               

                       เฉพาะโต๊ะอนุบาล  หน้าขาว ขาเหล็กกลมพ่นขาว 2 นิ้ว 1.2  มิล
           
                           1.  60x120x55  cm   =  1,100    บาท
                           2.  60x150x55  cm   =  1,300    บาท
                           3.  60x180x55  cm   =  1,500    บาท
                           4.  75x120x55  cm   =  1,200    บาท
                           5.  75x150x55  cm   =  1,500    บาท
                           6.  75x180x55  cm   =  1,600    บาท
        
        
 
                         
                           
    เฉพาะโต๊ะอนุบาล  หน้าสี/หน้าลายไม้  ขาเหล็กกลมพ่นขาว 2 นิ้วหนา 1.2 มิล

               1.   60*120*55  cm    =  1,300  
               2.   60*150*55  cm    =  1,500
               3.   60*180*55  cm    =  1,800
               4.   75*120*55  cm    =  1,400
               5.   75*150*55  cm    =  1,700
               6.   75*180*55  cm    =  2,000

            
         
    

                         

   

 
       
  สุวรรณเฟอร์นิเทค
34 ม. ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
E-mail : nongnit1902@gmail.com
     
  โทร. 089-0541104 ณัฐพล [นัท] / 081-1384913 ขนิษฐา [นิด]
เวลาทำการ 09.00 น. - 18.00 น. 
 
     
Current Pageid = 10