ชุดโต๊ะนักเรียน โต๊ะครู
Website Banner
     
 
 
     
     
 
 
 
 
 
     
   
     
 
  โต๊ะกลมพับ
แตงโม มีล้อ
ขนาด 120x75 cm
ขนาด 150x75 cm
ขนาด 180x75 cm
  .....................................
 
     
   
     
 
  ชุดโต๊ะอนุบาล
ราคา 2,390 บาท

ประกอบด้วย
โต๊ะขนาด
60x120x55 cm = 1 ตัว
เก้าอี้ขนาด 30x120x30 cm
= 2 ตัว
  .....................................
 
   
 
     
 
  :: Statistics ::
 
 
     
   
     
 
     
   
 
 
 
  ชุดโต๊ะนักเรียน โต๊ะครู
 
     
 
 
 
 
  ชุดโต๊ะนักเรียนไม้อัด สพฐ.
  A3 ประถม  = 1,200 บาท
  A4 มัธยม   = 1,300 บาท

 
ชุดโต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา
      ทั้งตัว
     ประถม  = 1,300  บาท
     มัธยม   = 1,400 บาท
  ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล หน้าขาว 
เหล็กกลม แบบโล่ง 


ราคา  800  บาท
 
 
 
     
   ชุดโต๊ะนักเรียน ไม้สักทองทั้งตัว       ชุดโต๊ะนักเรียน สปช.001                 พลาสติก      เก้าอี้แล็คเชอร์ไม้ ก.03  
     ประถม   =  1,700  บาท      ประถม   =  1,300  บาท        ประถม / มัธยม  = 1,000 บาท  
     มัธยม     =  1,800  บาท      มัธยม   =  1,400  บาท      
             
             
  โต๊ะนักเรียนไม้ยาง ขาเหล็กเทา      มี มอก.   โต๊ะนักเรียนไม้ยาง  ขาเหล็กดำ          มี มอก.          
   ระดับ 2  อนุบาล  =  1,400  บาท           ระดับ 2 อนุบาล = 1,400 บาท            
 
    ระดับ  4  ประถม   = 1,500  บาท            ระดับ 4 ประถม  = 1,500 บาท          
    ระดับ  6 มัธยม     = 1,600  บาท            ระดับ 6 มัธยม   =  1,600  บาท                              
   
                                                    
 โต๊ะนักเรียน พลาสติกเทาทั้งตัว   มอก.       ชุดโต๊ะนักเรียน สีขาว
     เหล็กเหลี่ยม   มีกล่อง
    ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล   หน้าสี
    เหล็กกลม   แบบโล่ง
   ระดับ 2 อนุบาล  = 1,500 บาท
         ราคา  1,000  บาท
    ระดับ 4 ประถม   = 1,600  บาท     ประถม   = 1,300   บาท       
    ระดับ 6 มัธยม   = 1,700  บาท      มัธยม   = 1,400  บาท  
     
   
  โต๊ะนักเรียน  อนุบาล โล่ง เหล็กเหลี่ยม
    หน้าขาว โครงทำสี   = 1,100  บาท
  โต๊ะนักเรียนปรับระดับ หน้าไม้          =  1,500 บาท  โต๊ะนักเรียนปรับระดับ ลายอักษร
          =  1,500 บาท

   
                                                                                              
       โต๊ะนักเรียน ลายอักษร  ุ          ชุดโต๊ะครู  ระดับ 1-2     ชุดโต๊ะครู (ระดับ 3-6 ) 
    ( อนุบาล )  = 1,400 บาท             =  3,990  บาท                     =  4,990 บาท
     
     
     
   
 

 
       
  สุวรรณเฟอร์นิเทค
34 ม. ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
E-mail : nongnit1902@gmail.com
     
  โทร. 089-0541104 ณัฐพล [นัท] / 081-1384913 ขนิษฐา [นิด]
เวลาทำการ 09.00 น. - 18.00 น. 
 
     
Current Pageid = 11