ชุดโต๊ะโรงอาหาร
Website Banner
     
 
 
     
     
 
 
 
 
 
     
   
     
 
  โต๊ะกลมพับ
แตงโม มีล้อ
ขนาด 120x75 cm
ขนาด 150x75 cm
ขนาด 180x75 cm
  .....................................
 
     
   
     
 
  ชุดโต๊ะอนุบาล
ราคา 2,390 บาท

ประกอบด้วย
โต๊ะขนาด
60x120x55 cm = 1 ตัว
เก้าอี้ขนาด 30x120x30 cm
= 2 ตัว
  .....................................
 
   
 
     
 
  :: Statistics ::
 
 
     
   
     
 
     
   
 
 
 
  ชุดโต๊ะโรงอาหาร   โต๊ะอาหาร
 
     
 


  ชุดโต๊ะโรงอาหาร (หน้าโฟเมก้าขาว)
  เหล็ก 1.2 นิ้ว  หนา 1.2 มิล

 เชื่อมติดกันเพิ่มชุดละ 300 บาท 

  1. ขนาด 60x120x75 cm   = 2,300  
            30x120x45 cm       

    
2
. ขนาด 60x150x75 cm   =  2,890
            30x150x45  cm           

 
3. ขนาด 60x180x75  cm   = 3,300 
            30x180x45  cm
   
  4. ขนาด 75x120x75 cm   =  2,500 
            30x150x45 cm   

5. ขนาด 75x150x75  cm   = 3,300
            30x150x45  cm

6.  ขนาด 75x180x75  cm =  3,600
            30x180x45  cm    

            

 
 
         ชุดโต๊ะโรงอาหาร  หน้าโฟเมก้าขาว
 ขาพับได้ เหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1.2 มิล

1. ขนาด  60x120x75 cm = 2,300
             30x120x45  cm

2. ขนาด  60x150x75  cm  = 2,890
             30x150x45  cm

3. ขนาด  60x180x75  cm  =  3,390
             30x180x45  cm 

4. ขนาด  75x120x75  cm  = 2,590
             30x120x45  cm

5. ขนาด  75x150x75  cm  = 3,390
             30x150x45  cm

6. ขนาด  75x180x75  cm  = 3,690
             30x180x45  cm

       ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว
 หนา 25 มิล เหล็ก 1.5 นิ้ว หนา 1 มม.
       ( แบบขาเชื่อมติดกัน )

1. ขนาด  60*120*75  cm  = 3,100
             30*120*45  cm

2. ขนาด  60*150*75  cm  = 3,690
             30*150*45  cm

3. ขนาด  60*180*75  cm  = 4,190
             30*180*45  cm

4. ขนาด  75*120*75 cm   =  3,390
             30*150*45  cm

5. ขนาด  75*150*75  cm  =  4,290
             30*150*4  cm

6. ขนาด  75*180*75  cm  = 4,590
             30*180*45  cm
 
 
 

ชุดโต๊ะโรงอาหาร (ไม้ระแนงหน้า2)  เหล็ก 1.2  นิ้วหนา 1 มิล

  1. ขนาด   60x120x75  cm     =  2,790
              30x120x45  cm

2. ขนาด   60x150x75  cm     =  3,490
              30x150x45  cm

3. ขนาด   60x180x75  cm     = 4,290
              30x180x45  cm 

  4. ขนาด   75x120x75  cm     = 3,190
              30x120x45  cm

5. ขนาด   75x150x75   cm    = 4,290
              30x150x45  cm 

6. ขนาด  75x180x75   cm   =  5,190
             30x180x45  cm

 
       ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาวหนา 25 มิล เหล็ก 1.5 นิ้ว หนา 1 มิล

1. ขนาด  60*120*75  cm  = 2,800
             30*120*45  cm

2. ขนาด  60*150*75  cm =  3,390
             30*150*45  cm 

3. ขนาด  60*180*75  cm  = 3,890
             30*180*45  cm

4. ขนาด  75*120*75  cm  = 3,090
             30*120*45  cm

5. ขนาด  75*150*75  cm  = 3,890
             30*150*45  cm

6. ขนาด  75*180*75  cm  =4,190 
             30*180*45  cm

 
       ชุดโต๊ะโรงอาหาร (หน้าไม้เต็ง )
   เหล็ก 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มิล

1.  ขนาด   60*120*75  cm =4,690
               30*120*45  cm 

2. ขนาด   60*150*75  cm  =6,190
              30*150*45  cm

3. ขนาด  60*180*75  cm  = 6,390
             30*180*45  cm

4. ขนาด  75*120*75  cm  = 5,290
             30*120*45  cm


5. ขนาด  75*150*75  cm  = 6,590
             30*150*45  cm

6. ขนาด  75*180*75  cm  = 7,290
             30*180*45  cm

 
 

 
   ชุดโต๊ะโรงอาหาร  
(โต๊ะโฟเมก้าขาว /ม้านั่งไม้ระแนง)
      เหล็ก 1.2  นิ้วหนา  1 มิล 


  1. ขนาด   60x120x75  cm   = 2,590
              30x120x45  cm

2. ขนาด   60x150x75  cm   = 3,090
              30x150x45   cm

3. ขนาด   60x180x75   cm  = 3,790
              30x180x45  cm
   
  4. ขนาด   75x120x75 cm    = 2,690
              30x120x45  cm

5. ขนาด   75x150x75  cm  =  3,790
              30x150x45  cm

6. ขนาด   75x180x75  cm  =  4,690
              30x180x45  cm                                   

 
   

     
   
    ชุดโต๊ะโรงอาหาร  (หน้าไม้เต็ง)
  เหล็ก 1.2  นิ้วหนา 1.2 มิล

  1. ขนาด  60x120x75 cm    =  4,290
             30x120x45  cm

2. ขนาด  60x150x75  cm   =  5,790
             30x150x45  cm

3. ขนาด  60x180x75  cm  =  5,990
             30x180x45  cm
                                         

  4. ขนาด  75x120x75 cm     = 4,690
             30x120x45  cm  

5. ขนาด  75x150x75  cm   =  6,490
             30x150x45   cm

6. ขนาด   75x180x75  cm  = 6,990 
             30x180x45   cm
                 
 
         
 
 
    ชุดโต๊ะโรงอาหาร (ไม้ยางพารา)
   เหล็ก 1.2  นิ้วหนา 1 มิล

  1. ขนาด   60x120x75 cm   =  2,790
              30x120x45  cm

2. ขนาด   60x150x75  cm   =3,490
              30x150x45  cm

3. ขนาด   60x180x75  cm   = 4,290
              30x180x45  cm

  4. ขนาด   75x120x75  cm   =3,190
              30x120x45   cm
                                       
5. ขนาด  75x150x75  cm   =  4,290
             30x150x45   cm
  
6. ขนาด  75x180x75  cm   = 5,190
             30x180x45  cm

 

 
            ชุดโต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง
   ขาเหล็กทรงยู  หนา 1.2 มิล

1. ขนาด  60*120*75  cm  = 5,950
             30*120*45  cm

2. ขนาด  60*150*75  cm  = 6,490
             30*150*45  cm

3. ขนาด  60*180*75  cm  = 6,990
             30*180*45  cm

4. ขนาด  75*120*75  cm  = 6,490
             30*120*45  cm

5. ขนาด  75*150*75  cm  = 6,990
             30*150*45  cm

6. ขนาด  75*180*75  cm  = 7,490
             30*180*45  cm

 
 


 
   ชุดโต๊ะอาหาร ไม้ยางพารา                                                         
  โต๊ะ ขาเหล็กทรงยู  80*180*75 cm    
  เก้าอี้ม้านั่ง ขาเหล็กทรงยู   40x180x45 cm
เก้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 38*38*45/85 cm

   ราคา ชุดละ  6,500 บาท
    
     
 
 


ชุดโต๊ะอาหารไม้ระแนงแผ่นใหญ่
    ทำสีสัน  ขาตายพ่นสีขาว
      ( ขนาดเด็กอนุบาล )

1.ขนาด  60*120*55  cm = 3,190
            30*120*35  cm

2.ขนาด 60*150*55 cm = 3,790
           30*150*35  cm

3.ขนาด 60*180*55  cm = 4,690
           30*180*35  cm

4.ขนาด 75*120*55  cm = 3,590
           30*120*35  cm

5.ขนาด 75*150*55  cm  = 4,690
           30*150*35  cm

6.ขนาด 75*180*55 cm =5,590
           30*180*35  cm

       ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว
          เหล็กทรงยู  

1. ขนาด 60*120*75 cm = 2,800
            30*120*45  cm

2. ขนาด 60*150*75  cm  = 3,390
            30*150*45  cm

3. ขนาด  60*180*75  cm  = 3,890
             30*180*75  cm  

4.ขนาด  75*120*75  cm  = 3,090
            30*120*45  cm

5. ขนาด 75*150*75  cm  = 3,890
            30*150*45  cm

6. ขนาด 75*180*75  cm  = 4,190
            30*180*45  cm

 
       
     
 ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าลามิเนต สี
      เหล็กกลมทำสี  2 นิ้ว
                                     
   1.ขนาด  60x120x75 cm  = 2,590
             30x120x45 cm

2. ขนาด  60*150*75 cm = 3,090
             30*150*45 cm

3. ขนาด 60*180*75 cm  = 3,790
            30*180*45 cm

4. ขนาด 75*120*75 cm  = 2,690
            30*120*45  cm

5. ขนาด 75*150*75 cm  = 3,890
            30*150*45 cm

6. ขนาด 75*180*75 cm  = 4,290
            30*180*45 cm
  
 
       ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าลามิเนต สี
     เหล็ก 1.2 นิ้วหนา 1. 2 มิล

1.ขนาด 60*120*75 cm  = 2,500
           30*120*45  cm

2. ขนาด 60*150*75 cm  = 3,300
            30*150*45 cm

3. ขนาด 60*180*75 cm  = 3,800
            30*180*45 cm

4. ขนาด 75*120*75 cm  = 2,900
            30*120*45 cm

5. ขนาด 75*150*75  cm = 3,900
            30*150*45 cm

6. ขนาด 75*180*75 cm  = 4,200
            30*180*45  cm

 
   
 ชุดโต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง  ขาไขว้ X
    เหล็ก  2*2  นิ้วหนา 1.2 มิล
              
 
  1. ขนาด 60*120*75  cm = 6,000
            30*120*45  cm

2. ขนาด 60*150*75  cm = 6,490
            30*150*45  cm

3. ขนาด 60*180*75  cm = 7,000
            30*180*45  cm

4. ขนาด  75*120*75  cm = 6,490
             30*120*45  cm

5. ขนาด  75*150*75 cm  = 6,990
             30*150*45  cm

6. ขนาด  75*180*75  cm = 7,490
             30*180*45  cm
  
 ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว 
      ขาเหล็กคู่  เชื่อมติดกัน

1.ขนาด  60*120*75 cm  = 3,500
            30*120*45  cm

2.ขนาด  60*150*75  cm  = 4,200
            30*150*45  cm

3.ขนาด  60*180*75  cm = 4,400
            30*180*45  cm

4.ขนาด  75*120*75  cm  = 3,800
            30*120*45  cm

5.ขนาด  75*150*75  cm = 4,400
            30*150*45  cm

6.ขนาด  75*180*75  cm  =4,600 
            30*180*45  cm

 
        ชุดโต๊ะโรงอาหาร ไม้ยางพารา
   ขาเหล็กคู่ เชื่อมติดกัน

1.ขนาด  60*150*75   cm  = 5,500
            30*150*45   cm

2.ขนาด  60*180*75  cm  = 5,700
            30*180*45  cm

3.ขนาด  70*150*75  cm  = 5,700
            30*150*45  cm

4.ขนาด  70*180*75  cm  = 6,000
            30*180*45  cm

     
 
 
       ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว
       ขาเหล็กเชื่อมติดกัน 

1.ขนาด  60*150*75 cm  = 4,700
            30*150*45  cm

2.ขนาด  60*180*75  cm  = 5,000
            30*180*45  cm

3.ขนาด  75*120*75  cm  = 4,500
            30*120*45  cm

4.ขนาด  75*150*75  cm  = 5,000
            30*150*45  cm

5.ขนาด  75*180*75  cm  = 5,300 
            30*180*45  cm

 
       ชุดโต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงใหญ่
      ขาเหล็กกลม ตัวเจ 
                                     

1.ขนาด  60*150*75  cm = 4,600
            30*150*45  cm

2.ขนาด  60*180*75  cm  =4,900
            30*180*45  cm

3.ขนาด  75*150*75 cm  = 4,900
             30*150*45 cm   

4.ขนาด  75*180*75 cm  = 5,200
            30*180*45  cm                  
  
                                     
       ชุดโต๊ะโรงอาหาร ไม้ยางพารา
     ขาเหล็กกลม  ตัวเจ  

1.ขนาด  60*150*75 cm  = 4,600
            30*150*45  cm

2.ขนาด  60*180*75  cm  = 4,900
            30*180*45 cm

3.ขนาด  75*150*75  cm = 4,900
            30*150*45  cm

4.ขนาด  75*180*75  cm  = 5,200
            30*180*45  cm
 
 
                               
                   ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว  ขาเหล็กกลม ตัวเจ 

    1. ขนาด  60x150x75 cm    = 4,390             3. ขนาด  75x150x75 cm    =  4,690
                 30x150x45 cm                                          30x50x75 cm

    2. ขนาด  60*180*75  cm   =  4,590            4.ขนาด   75*180*75  cm    =  4,990
                 30*180*45  cm                                         30*180*45  cm
                        

 
                                      
                           ( เฉพาะโต๊ะ ) โต๊ะอาหาร ไม้ยางพารา 
                                   ขาเหล็กไขว้   ตัว x สีดำ

  
             1.ขนาด  60*150*75  cm  =  2,800
             2.ขนาด  60*180*75  cm  =  3,000
             3.ขนาด  75*150*75  cm  =  3,300
             4.ขนาด  75*180*75  cm  =  3,500
             5.ขนาด  75*200*75  cm  =  3,900
             6.ขนาด  75*220*75  cm  =  4,700
             7.ขนาด  75*240*75  cm  =  5,000


         

           ( เฉพาะโต๊ะ ) โต๊ะอาหารไม้ยางพารา  ขาเหล็กทรงยู สีดำ

               
1. ขนาด  60*120*75   cm  =  2,300
               2. ขนาด  60*150*75   cm  =  2,500
               3. ขนาด  60*180*75   cm  =  3,000
               4. ขนาด  75*120*75   cm  =  2,500
               5. ขนาด  75*150*75  cm   =  3,000
               6. ขนาด  75*180*75   cm  =  3,500
               7. ขนาด  75*200*75   cm  =  3,900
               8. ขนาด  75*220*75   cm  =  4,500
               9. ขนาด  75*240*75   cm   = 4,900

 
                  
  ชุดโต๊ะอาหาร หน้าไม้ระแนง พร้อ
มเก้าอี้เดี่ยว

  1. ขนาด 60*120*75 ซม เก้าอี้  4 ตัว   ราคา 3,500 บาท
  2.ขนาด  60*150*75 ซม เก้าอี้  6 ตัว   ราคา 4,700 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม  เก้าอี้  8 ตัว   ราคา  5,900 บาท
  4.ขนาด 75*120*75 ซม เก้าอี้  4 ตัว   ราคา  3,800  บาท
  5.ขนาด 75*150*75 ซม เก้าอี้ 6 ตัว    ราคา  5,500 บาท
  6.ขนาด 75*180*75 ซม เก้าอี้ 8 ตัว    ราคา  6,500 บาท
      ( เฉพาะเก้าอี้ เพิ่มตัวละ  550 บาท )
   
                
         ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้เต็ง ขาตัวไอ 
             เหล็ก 1*2 นิ้ว หนา 1.2 มิล   
    
 1.ขนาด 60*120*75 ซม  ราคา  5,950 บาท             4. ขนาด  75*120*75 ซม  ราคา  6,490  บาท
            30*120*45 ซม                                                   30*120*45 ซม 

 2.ขนาด 60*150*75 ซม  ราคา 6,490  บาท             5. ขนาด  75*150*75 ซม  ราคา  6,990  บาท
            30*150*45 ซม                                                   30*150*45 ซม

 3.ขนาด 60*180*75 ซม  ราคา 6,990 บาท              6.ขนาด  75*180/75 ซม   
ราคา 7,490  บาท
           30*180*45 ซม                                                   30*180*45 ซม

          
          ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ระแนง แผ่นใหญ่ 4 นิ้ว 
               เหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1.2 มิล
 1. ขนาด 60*120*75 ซม  ราคา 2,790 บาท         4. ขนาด  75*120*75 ซม  ราคา 3,190  บาท
             30*120*45 ซม                                               30*120*45 ซม

 2. ขนาด 60*150*75 ซม ราคา  3,490 บาท          5. ขนาด  75*150*45 ซม  ราคา  4,290  บาท
             30*150*45 ซม                                              30*150*45 ซม

 3. ขนาด 60*180*75 ซม ราคา  4,290 บาท          6. ขนาด  75*180*75 ซม  ราคา  5,190  บาท
             30*180*45 ซม                                              30*180*45 ซม
 

                     
                 ชุดโต๊ะอาหารหน้าเมลามีน  พร้อมเก้าอี้เดี่ยว 4 ตัว
                        ขนาด  75x120x75 cm  =  2,790 บาท


๊              ชุดโต๊ะอาหาร ขาคาเฟ่ 4 แฉกพ่นดำ หน้าโฟเมก้าขาว

                   พร้อมเก้าอี้เดี่ยว 4 ตัว
              ขนาด  75x75x75 cm  ราคา 2,390  บาท

                    
                   ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้เดี่ยว 4 ตัว
                ( โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก  หน้าโฟเก้าขาว พร้อมเก้าอี้โพลีมีรู )
                        ขนาด  75x75x75 cm  ราคา 3,990  บาท                
   1. โต๊ะอาหาร หน้าเมลามีน หนา 25 มิล ขาเหล็กชุบ 
                  ขนาด 90*90*75 ซม  ราคา  1,700  บาท
   2.  เก้าอี้เบาะไม้เมลามีน ขาเหล็กชุบ ราคาตัวละ  400  บาท 


                   
                   ชุดโต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้เดี่ยว 2 ตัว
                   ( โต๊ะขา 4 แฉกชุบโครเมี่ยม หน้าไม้ยางพารา )       
                   ( เก้าอี้เดี่ยว ขาเหล็กพ่นดำ หน้าไม้ยางพารา )
                    ขนาด  60x60x75 cm  =  2,400 บาท/ชุด
                    ขนาด  75x75x75 cm  =  2,900 บาท/ชุด

  

                                                                                       
     ชุดโต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 
    1. ขนาด  60*60*75   cm  เก้าอี้  2  ตัว  =  1,700
    2. ขนาด  60*120*75 cm  เก้าอี้  4  ตัว  =   3,200
    3. ขนาด  75*75*75  cm   เก้าอี้  2 ตัว   =  2,400
    4. ขนาด  75*120*75 cm  เก้าอี้  4 ตัว   =  3,390
                                                            

              
                ชุดโต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้หัวโล้น
                   เหล็ก 1.2*1.2 นิ้วหนา 1 มิล   ขาพ่นสีดำ ขาตาย

             1.ขนาด 60*60*75 ซม เก้าอี้ 2 ตัว ราคา 1,700 บาท
             2.ขนาด 60*120*75 ซม เก้าอี้ 4 ตัว ราคา 2,800 บาท
          3.ขนาด 75*75*75 ซม เก้าอี้ 2 ตัว ราคา 2,000 บาท
            4. ขนาด 75*120*75 ซม เก้าอี้ 4 ตัว ราคา 3,200  บาท
            ( เฉพาะตัวเก้าอี้ ขนาด 35*35*45 ซม ตัวละ 430 บาท )              เฉพาะโต๊ะอาหาร (ตัวแม่ ) ไม้ระแนง / ไม้ยางพารา
                              เหล็ก   1.2*1.2   นิ้วหนา 1 มิล
                                       1. ขนาด 60x120x75 cm  =  1,500   บาท
                                                 2. ขนาด 60x150x75 cm  =  1,800  บาท
                                                 3.ขนาด  60x180x75 cm  = 2,200   บาท
                                                 4.ขนาด  75x120x75 cm  = 1,800   บาท
                                                 5.ขนาด  75x150x75 cm  = 2,200   บาท
                                                 6.ขนาด  75x180x75 cm  = 2,500   บาท

   
    เฉพาะโต๊ะอาหาร  (ตัวแม่ ) หน้าโฟเมก้าขาว
                                            เหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา  1   มิล
                                          1.ขนาด  60x120x75 cm  =  1,400  บาท
                                                     2.ขนาด  60x150x75 cm  =  1,600   บาท
                                                     3.ขนาด  60x180x75 cm  =  1,800 บาท
                                                     4.ขนาด  75x120x75 cm  =  1,600  บาท
                                                     5.ขนาด  75x150x75 cm  =  1,800  บาท
                                                     6.ขนาด  75x180x75 cm  =  2,000  บาท
                 
      เฉพาะโต๊ะอาหาร (ตัวแม่) หน้าไม้เต็ง
                                                                เหล็ก 1.5*1.5 นิ้วหนา 1.2 มิล

                                                              1. ขนาด 60*120*75 cm = 3,500  บาท
                                                              2.ขนาด  60*150*75 cm = 4,000  บาท
                                                              3.ขนาด  60*180*75 cm =4,600   บาท
                                                              4.ขนาด  75*120*75 cm = 4,900   บาท
                                                              5.ขนาด  75*150*75 cm = 5,200  บาท
                                                              6.ขนาด  75*180*75  cm = 5,500  บาท                          

      โต๊ะอาหาร หน้าไม้เต็ง 4 ขา                        โต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพารา 20 มิล   4 ขา   
  ( เหล็ก 1.2  นิ้วหนา 1ิ มิล พ่นดำ ขาตาย )                  ( เหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นดำ ขาตาย )

  1.ขนาด  75x75x75 cm  =   2,100  บาท         1. ขนาด  60x60x75  cm  =  1,500  บาท
  2.ขนาด  80*80*75 cm  =   2,400  บาท         2.ขนาด  75x75x75  cm   =  2,000  บาท
  3.ขนาด  90*90*75 cm   =  2,800  บาท         3.ขนาด  90x90x75  cm   = 2,800   บาท
                                                                 4.ขนาด 100x100x75  cm = 3,500  บาท
                                                                 5.ขนาด 120x120x75  cm = 3,800  บาท
                                                          
  เก้าอี้ม้านั่งยาว  หน้าโฟเมก้าขาว
                                                           ขนาด 30*120*45 ซม   ราคา  750  บาท 
                                                           ขนาด 30*150*45  ซม  ราคา  
950  บาท
                                                           ขนาด 30*180*45  ซม  ราคา  1,150 บาท   
   เก้าอี้ม้านั่งยาว   หน้าไม้ยางพาราแผ่นเต็ม  /   หน้าไม้ระแนงแผ่นซี่
                       
ขนาด  30*120*45  ซม  ราคา  1,100  บาท
                      ขนาด 30*150*45  ซม   ราคา  1,300  บาท
                      ขนาด 30*180*45  ซม   ราคา  1,500  บาท


   เก้าอี้ม้านั่งยาว   หน้าไม้เต็ง เหล็ก 1.2 นิ้ว
                                                             ขนาด  30*120*45  ซม  ราคา   1,500 บาท
                                                             ขนาด  30*150*45  ซม  ราคา   1,800 บาท
                                                             ขนาด  30*180*45  ซม  ราคา   2,100 บาท
                                             
 *** กรณี เหล็ก 1.5 นิ้ว เพิ่ม 200 บาท/ตัว ****
                 

                   
                   เก้าอี้นั่ง มีพนักพิง ไม้ยางพารา    490  บาท

               
                เก้าอี้นั่ง มีพนักพิง  ไม้ระแนงใหญ่ เอนหลัง  950  บาท

 
 
 
 
 
                               
     
       
  สุวรรณเฟอร์นิเทค
34 ม. ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
E-mail : nongnit1902@gmail.com
     
  โทร. 089-0541104 ณัฐพล [นัท] / 081-1384913 ขนิษฐา [นิด]
เวลาทำการ 09.00 น. - 18.00 น. 
 
     
Current Pageid = 6